‍‍‍‍پنجشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۸۷ - ۳۱ ژوئيه ۲۰۰۸

برنامۀ هفتگی اتاق اتحاد سوسیالیستها در پالتاک www.etehadesocialistha.com

etehade_socialistha@yahoo.com

address: Paltalk> category: Middle East> subcategory: Iran> room: IRAN ettehad socialistha

پنجشنبه 31 ژوئیه ساعت 20 به وقت اروپای مرکزی

احمد سیف

دربارۀ تاچریسم!

این سخنرانی براساس این متن ارائه خواهد شد

***

شنبه 1 اوت ساعت 20 به وقت اروپای مرکزی

الهام گوهرمهر

مشکلات تاریخی

خط و دستور زبان فارسی