يکشنبه ۱۰ مهر ۱۳۸۴ - ۲ اکتبر ۲۰۰۵

گفت و گوی دويچه وله با دكتر پوريا حاجى زاده

اتهام هاى جديد عليه رويا طلوعى

   

 بيش از دو ماه از دستگيرى دكتر رويا طلوعى فعال اجتماعى و سردبير مجله راسان در سنندج ميگذرد و با اين وجود هنوز دادستان عليرغم تكميل پرونده، كيفرخواست ايشان را تنظيم نكرده تا دادگاه تشكيل شود. در اين ميان رييس كل دادگسترى كردستان اتهام هاى تازه اى را متوجه خانم طلوعى و روزنامه نگاران دستگير شده ديگر در استان كرده كه نگران كننده اند.

 

مصاحبه: مهيندخت مصباح

 

دويچه وله: آقاى حاجى زاده رييس كل دادگسترى استان كردستان روز جمعه هشتم مهر اتهام هاى تازه اى را عليه دستگيرشدگان اخير ناآرامى در كردستان عنوان كرده و از جمله مشخصا در مورد همسر شما اتهام جعل سند را طرح نموده اند. آيا به شما هم اين موضوع منتقل شده است؟

 

پوريا حاجى زاده: نه! من مسئله را همين الان كه شما ميفرماييد، ميشنوم. چنين چيزى در رابطه با جعل سند نه به خود ايشان و نه به ما گفته شده. چيزى كه بعنوان اتهام به ايشان تفهيم شده، اقدام عليه امنيت ملى بوده است.

 

دويچه وله:  ميخواهيد بگوييد خانم طلوعى خودش از اين موضوع خبر ندارد كه امكان دفاع داشته باشد؟

پوريا حاجى زاده: بعيد ميدانم خبر داشته باشد.

 

دويچه وله: شما با ايشان ملاقات داريد؟

پوريا حاجى زاده: بله. طبق قوانين هفته اى يكبار به صورت حضورى و هفته اى دو بار هم به مدت پنچ دقيقه تلفنى ملاقات داريم.

 

دويچه وله: بچه ها هم به ديدار مادرشان ميايند؟

پوريا حاجى زاده: بله.

 

دويچه وله: روحيه خانم طلوعى چگونه است؟

پوريا حاجى زاده: ايشان سعى كرده شرايط زندان را هرجور كه هست تحمل كند و روحيه خوبى دارد. اما متاسفانه بندى كه در آن هست، وضع مناسبى ندارد.

 

دويچه وله: امكان تغييربند وجود ندارد؟ اصولا زندانى مستقل براى متهمان فكرى و سياسي در سنندج هست؟

پوريا حاجى زاده: در حال حاضر تنها يك بند نسوان در سنندج هست و تنها زندانى سياسى هم ايشان است. با صحبت هايى هم كه ما با قاضى كرده ايم امكان جابجايى ايشان متاسفانه وجود ندارد.

 

دويچه وله: در اظهارات رييس دادگسترى استان كردستان از ارتباط برخى دستگير شدگان با خارج از كشور سخن رفته. آيا شما  پيگيرى كرده ايد كه اينها احيانا متوجه خانم شما هم ميشود؟

پوريا حاجى زاده: چنين چيزى را بما ابلاغ نكرده اند و بعيد ميدانم به خودش هم گفته باشند. من احساس ميكنم صحبت آقاى خامسى در اين زمينه كلى است و بيشتر به افراد خاصى برميگردد.

 

دويچه وله: دو روزنامه نگار ديگر كه با همسر شما دستگير شده اند، آقاى اجلال قوامى و سعيد ساعدى از آنها خبرى داريد؟

پوريا حاجى زاده: آنها هم وضعيت مشابهى دارند و هنوز كيفرخواستى برايشان صادر نشده و با مراجعاتى كه ما به دادستانى ميكنيم ميگويند در حال نوشتن كيفر خواست هستند و در چند روز آينده آن را صادر ميكنند اما متاسفانه با وجودى كه پرونده هايشان تكميل شده اين كار هنوز صورت نگرفته است.

 

دويچه وله: وكلاى خانم شما تا كنون چه اقداماتى كرده اند؟

پوريا حاجى زاده: چند بار تا بحال با ايشان در زندان ملاقات داشته اند. در دو جلسه از بازجويى هم كه با حضور قاضى صورت گرفت بعنوان ناظر بوده اند چون طبق قانون نمى توانسته اند در پرونده دخالت كنند. چند بار درخواست تبديل قرار را از طرف خود و موكل شان به قاضى پرونده ارائه داده اند. كارى كه توانسته اند بكنند تا كنون اين بوده،چون طبق قوانين تا زمانى كه پرونده دست دادسرا و دادستان است، وكيل حق اظهار نظر يا حق خواندن پرونده را ندارد و فقط در مرحله دادگاه است كه ميتواند حضور پررنگ ترى داشته باشد. در حال حاضرتنها اقدامى كه توانسته اند بكنند، مقدارى رايزنى با قاضى و دادستان بوده است.

 

دويچه وله: شما چشم انداز آينده را چگونه مى بينيد؟

پوريا حاجى زاده: اين بستگى به سياست هاى كلانى دارد كه قوه قضاييه در نظر ميگيرد. از يكطرف آقاى شاهرودى بخشنامه ها و نامه هاى خوبى ميدهند دررابطه با حقوق زندانيان و حتى به تازگى گفته اند كه قضات سعى كنند حكم هايى صادر كنند كه زندان در آن كمتر باشد. گفته اند در رابطه با كسانى كه سابقه نداشته اند از احكام سبك تر و تعليقى استفاده شود. همچنين در رابطه با ۳۴ زندانى و نامه اى كه انجمن دفاع از زندانيان نوشته و خانم من هم جزوشان هست، درخواست بررسي و كار كارشناسى روى پرونده هايشان را داده اند كه هنوز متاسفانه انجام نشده. از دادستان ها خواسته اند قرارها را سبك تر كنند و قرارهاى سنگين را تنها در شرايط بحرانى بگذارند. اميدواريم با انجام اين بخشنامه ها مقداري وضعيت كسانى كه دستگير ميشوند و خانواده هايشان را در نظر بگيرند تا فشار كمترى به آنها بيايد تا در شرايط آرامترى به دفاع از خودبپردازند. كسى كه در زندان است براى دفاع از خود خيلى مشكل دارد تا كسى كه آزاد است و دسترسى به مدارك دارد و تحت فشار روحى و جسمى هم نيست.

 

دويچه وله: در مراجعاتى كه كرده ايد، وعده، قول يا اميدوارى ديگرى داده نشده؟

پوريا حاجى زاده: پيوسته ميگويند در حال انجام هستيم و مشغوليم. مراجعات ما كه هيچ، مراجعات افرادى مثل نماينده سنندج يا كسان ديگر، وكيل يا تعدادى از فعالان ان جى او ها كه با خود دادستان مستقيما ملاقات كردند، هم ثمر نداده. وعده ميدهند كه در چند روز آينده كيفرخواست را خواهند نوشت و به دادگاه خواهند فرستاد. اما معلوم نيست اين چند روز آينده كى ميرسد. اميدواريم هرچه سريعتر با تبديل قرار بازداشت به قرار وثيقه موافقت كنند تا ايشان بيرون بيايد و به شكل بهترى بتواند از خود دفاع كند.