در اعتراض به صدور حكم اعدام براي يك جوان

هزاران تن در مهاباد به خيابان ها ريختند

مصاحبه راديو فردا با يک روزنامه نگار كرد

 

 

هزاران تن از مردم مهاباد بعد از ظهر روز سه شنبه در اعتراض به صدور مجازات مرگ براي يك جوان مهابادي كه در ناآرامي هاي تابستان دستگير شد، به خيابان ها ريخته و با به صدا درآوردن بوق وسايل نقيله اعتراض خود را نسبت به حكم مرگ براي اين جوان اعلام كردند. سهراب شريفي خبرنگار كرد در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: اين شهروند مهابادي بعد از جريان كشته شدن شوانه قادري با يك سرهنگ نيروي انتظامي درگير مي شود و ايشان را با چاقو زخمي مي كند كه منجر به كشته شدنش مي شود؛ كه البته در اين داستان هم مناقشه است و به هر حال در روزهاي اخير حكم اعدامش ظاهرا صادر مي شود و مردم پس از اطلاع به خيابان ها مي ريزند و طبق اطلاعاتي كه بنده دارم، حتي در حوالي ميدان استقلال آتش روشن مي كنند كه منجر به دخالت نيروهاي ضد شورش و شليك تير هوايي مي شود. سهراب شريفي مي گويد پس از تكذيب خبر صدور حكم اعدام براي اين جوان از سوي فرماندار مهاباد، اوضاع شهر اكنون آرام است.
ليلي صدر
[ audio ] (rm) صدا | (wma) صدا [ 2:29 mins ]

 

هزاران تن از مردم مهاباد بعد از ظهر روز سه شنبه در اعتراض به صدور مجازات مرگ براي يك جوان مهابادي كه در ناآرامي هاي تابستان دستگير شد، به خيابان ها ريخته و با به صدا درآوردن بوق وسايل نقيله اعتراض خود را نسبت به حكم مرگ براي اين جوان اعلام كردند. اين جوان مهابادي به اتهام قتل يك افسر نيروي انتظامي دستگير شده است. ليلي صدر از راديو فردا در مصاحبه با سهراب شريفي خبرنگار كرد از او درباره علت درگيري هاي روز سه شنبه در مهاباد مي پرسد.

سهراب شريف: در ادامه ناآرامي هاي مردادماه مناطق كردنشين و پيامدهاي آن جريان است. به شكلي كه در آن زمان ظاهرا يكي از شهروندان مهابادي بعد از جريان كشته شدن آقاي سيدقادري با يك سرهنگ نيروي انتظامي درگير مي شود و ايشان را با چاقو زخمي مي كند كه منجر به كشته شدن اين سرهنگ مي شود. كه البته در اين داستان هم مناقشه است و برخي مي گويند چاقو را نزد ايشان پيدا كردند و برخي مي گويند قاتل و ضارب خودش بوده. در روزهاي اخير حكم اعدامش ظاهرا صادر مي شود و مردم كه از اين موضوع مطلع مي شوند، ناآرامي هايي را شروع مي كنند، به خيابان ها مي ريزند و طبق اطلاعاتي كه بنده دارم، حتي در حوالي ميدان استقلال آتش روشن مي كنند كه منجر به دخالت نيروهاي ضد شورش مي شود و حتي تيرهوايي شليك مي شود.

ليلي صدر (راديو فردا): در اين شلوغي ها كسي هم دستگير شد؟

سهراب شريف: گزارشي از اين كه درگيري مستقيمي با مردم داشته باشند يا احيانا كسي را دستگير كرده باشند به ما نرسيده.

ل . ص: امروز اوضاع مهاباد چطور است؟

سهراب شريف: تا آنجايي كه ما در جريان هستيم اوضاع آرام بوده و فضا هم امنيتي نيست، البته اين آرامش را هم مديون فرماندار مهاباد هستند كه ظاهرا بر صفحه تلويزيون محلي مهاباد ظاهر مي شود و اعلام مي كند همچين حكمي صادر نشده و ما پيگير قضيه هستيم و مردم را از اين طريق آرام مي كند.