جمعه ۹ اسفند ۱۳۸۱ - ۲۸ فوريه ۲۰۰۳

دستگيری يک عضو کانون نويسندگان ايران

محمد خليلی عضو کانون نويسندگان ايران در تهران بازداشت شد.

 

بنا به گزارش های منتشره محمد خليلی عضو کانون نويسندگان ايران، روز شنبه سوم اسفند دستگير و روانه زندان شده است. همسر، فرزندان و بستگان محمد خليلی با انتشار اطلاعيه​ای اعلام کرده اند: روز شنبه، ۳ اسفند ماه ۱۳۸۱، از دستگيری وی به عنوان يکی از فعالان و موسسان کانون نويسندگان ايران، خبر داده اند..

محمد خليلی، شاعر، مترجم و نويسنده و عضو فعال کانون نويسندگان ايران است  و صبح روز شنبه در منزل خود دستگير و روانه بازداشتگاه شده است. ماموران پس از بازرسی منزل محمد خليلی، وی را همراه با کتابها، نسخه های دستنويس آثار منتشر نشده اش و اسناد و مدارک شخصی اش، با خود برده اند و تاکنون خبری از وضعيت و محل نگهداری او در دست نيست. اساسا اتهام  او نيز روشن نيست.