چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۸۱ - ۵ مارس ۲۰۰۳

ابراز نگرانی انجمن منتقدان و نويسندگان سينمای ايران

از بازداشت​های اخير

قرار بازداشت شعله​سعدی به دادگاه تجديدنظر رفته است

اظهارات وکيل يوسفی اشکوری درباره​ی نتيجه​ی تجديدنظرخواهی برای موکلش

عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت: خيلی از گروهها به دموکراسی و لوازمش اعتقاد ندارند

يوسفيان: درباره​ی نتايج خروج دفتر تحکيم وحدت از ائتلاف دوم خرداد، بايد منتظر آينده شد

 

ابراز نگرانی انجمن منتقدان و نويسندگان سينمای ايران

 از بازداشت​های اخير

انجمن منتقدان و نويسندگان سينمايی خواستار روشن شدن وضعيت نويسندگان سينمايی شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا) در پی احضار سعيد مستغاثی، کامبيز کاهه، امير عزتی، محمد عبدی، سپيده ابر آويز و ... اين انجمن به عنوان نهادی صنفی و تخصصی،خواستار روشن شدن وضعيت اين افراد شد.

اين انجمن اظهار لاميدواری کرده است که با توجه به شان نويسندگان و اهالی فرهنگ مسئله پيش آمده با درايت مسوولين ذيربط هر چه زودتر خاتمه يابد.

 

قرار بازداشت شعله​سعدی به دادگاه تجديدنظر رفته است

همسر قاسم شعله​سعدی با توضيح آخرين وضعيت او عنوان کرد که پس از اعتراض نامبرده، اين موضوع به شعبه​ی ۲۱ دادگاه تجديدنظر رفته تا بررسی شود.

وی با اظهار اميدواری نسبت به فک قرار بازداشت همسرش به خبرنگار حقوقی ايسنا گفت: اخيرا از شعبه​ی ۱۴۰۸ مجتمع قضايی جرايم کارکنان دولت، تقاضای ملاقات و تماس با شعله​سعدی را کردم که قاضی با آن موافقت نکرد؛ البته او شب گذشته از زندان اوين تماس گرفت و با ما صحبت کرد.

همسر شعله​سعدی متذکر شد که همسرش خواستار لغو قرار بازداشتش شده و گفته که اگر اين قرار تبديل نشود، دست به اعتصاب غذا خواهد زد.

وی با اشاره به اين​که تا اين لحظه شاکی خصوصی درباره​ی پرونده​ی همسرش معرفی نشده، عنوان کرد: اتهام شعله​سعدی مصداقی برای بازداشت ندارد.

 

اظهارات وکيل يوسفی اشکوری درباره​ی نتيجه​ی تجديدنظرخواهی برای موکلش

هيات تجديد نظر دادگاه ويژه​ی روحانيت پس از بررسی درخواست تجديد نظرخواهی يوسفی اشکوری، اعتراض او را وارد ندانست و رد کرد.

عباس برزگر، وکيل مدافع اشکوری با تأييد اين موضوع به خبرنگار حقوقی ايسنا گفت : حکم اوليه​ای که دادگاه بدوی برای موکلم تعيين کرده بود به تجديدنظر رفت و در آنجا نقض شد؛ اما چون اين نقض ماهوی بود در دادگاه هم​عرضی مورد بررسی قرار گرفت و وی به اتهام توهين به مقدسات به چهار سال حبس و اتهام شرکت در کنفرانس برلين به يکسال حبس محکوم شد که مجددا از اين حکم تجديد نظرخواهی کردم، ولی هيات تجديدنظر اين اعتراض را وارد ندانست.

وی توضيح داد: اين حکم تأييد ۵ سال حبس توسط تجديدنظر، روز يک​شنبه ۱۱ اسفند، به ما ابلاغ شد و طی ملاقاتی در اوين، موضوع را با اشکوری در ميان گذاشتم.

برزگر ادامه داد: هم​اکنون موکلم، مجموعا با دو سال حبس قبلی​اش، ۸۴ ماه محکوميت دارد، که از اين مقدار، حدود ۳۱ ماه، يعنی بيش از يک سوم محکوميتش را گذرانده است.

وکيل مدافع اشکوری متذکر شد که موکلش در طول حبس، چند بار به مرخصی آمده که در اين حين مشغول به مداوا نيز بوده است.

 

عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت: خيلی از گروهها به دموکراسی و لوازمش اعتقاد ندارند

يکی از اعضای شورای مرکزی طيف علامه​ی دفتر تحکيم وحدت، گفت: با توجه به چالش کنونی گروه​های سياسی، جبهه​ای حول محور دموکراسی بايد شکل بگيرد، چون تبيين و استقرار کامل دموکراسی در ايران ضروری است.

"جمال ظاهرپور"، در گفت​وگو با خبرنگار سياسی ايسنا، افزود: دموکراسی بهترين گزينه​ی محوريت جبهه​ی دموکراسی​خواهی است، زيرا مخالفان از تحقق اين پروژه جلوگيری می​کنند.

وی در پاسخ به اين پرسش که مگر جبهه​ی دوم خرداد به دنبال چنين هدفی نبود، گفت: جبهه​ی دوم خرداد اين هدف را به جايی رساند، اما با ترکيب فعلی نمی​تواند به اين مسير ادامه دهد، چون خيلی از گروه​ها به دموکراسی و لوازمش اعتقاد نداشتند.

ظاهرپور با بيان اين که گروه​هايی بايد در جبهه​ی جديد حضور داشته باشند که به دموکراسی معتقد باشند، درباره​ی خط قرمز حضور در آن گفت: گروه​های جبهه​ی دموکراسی​خواهی بايد حداقل به چارچوب جمهوری اسلامی پايبند باشند.

وی تصريح کرد: امروز بيشترين ضرورت جامعه​ی ما، تشکيل جبهه​ای فارغ از گرايشهای عقيدتی و قومی، با محوريت مصالح و منافع ملی است.

عضو طيف علامه​ی دفتر تحکيم وحدت با اشاره به آنچه آن را فعاليت معطوف به کسب قدرت گروه​های جبهه​ی دوم خرداد می​ناميد، گفت: استراتژی جنبش دانشجويی به کسب قدرت معطوف نيست، لذا با اين جبهه​ هم​خوانی ندارد، از طرفی چون در جبهه​ی دموکراسی​خواهی هم نمی​خواهد شرکت کند، خيلی به دنبال عملياتی کردن آن نيست، بلکه می​خواهد آن را مطرح کند.

 

يوسفيان: درباره​ی نتايج خروج دفتر تحکيم وحدت از ائتلاف دوم خرداد، بايد منتظر آينده شد

علی​رغم اين​که توقعات دانشجويی برآورده نشده است، اما آنها بايد کاملا عاقلانه رفتار کرده و به دنبال انجام اقداماتی در راستای ايجاد فضای بهتر در کشور باشند.

رضا يوسفيان نماينده​ی مردم شيراز و عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت​وگو با خبرنگار پارلمانی ايسنا با بيان اين مطلب اظهار داشت: به نظر می​آيد اصلاحات مردم را ارضاء نکرده است، و در اين ميان دانشجويان پيشگام هستند، و توقعات آنها فراتر از افراد خارج از دانشگاه از اصلاحات است؛ قطعا زمانی که ما دلسردی را درون مردم ببينيم، به ميزان بيشتری نيز توقعات دانشجويان را برآورده نشده می​بينيم، و اين باعث می​شود که آنها به سمت و سوی ديگری سوق يابند.

وی افزود: البته علی​رغم اين​که توقعات دانشجويان برآورده نشده و اصلاحات آنها را ارضاء نکرده است، اما دانشجويان بايد کاملا عاقلانه رفتار کرده و به دنبال انجام عملی باشند که کشور را به سمت فضای بهتری پيش ببرد و نه اين​که فضا را با آسيب روبه​رو سازد.

نماينده​ی مردم شيراز در پاسخ به اين پرسش که اقدماتی نظير جدايی طيف علامه​ی دفتر تحکيم وحدت از ائتلاف دوم خرداد با چه اهدافی صورت می گيرد، اظهار داشت: اين​که خروج آنها را از دوم خرداد به وضعيت موجود کمک خواهد کرد يا خير؟ بايد منتظر آينده شد.

به اعتقاد اين نماينده​ی دانشجويان در خانه​ی ملت، درباره​ی اين​که تصميمی با ثبات يا بی​ثبات باشد، يا کدام احتمال، بيشتر قابليت تحقق دارد، بايد منتظر آينده شد.