يکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸۱ - ۲ مارس ۲۰۰۳

هيات اجرايی انتخابات:

در تهران ۱۵ تا ۲۰ درصد واجدين شرايط

در انتخابات شرکت کردند

آخرين نتايج انتخابات

تعلق سياسی منتخبان انتخابات شورا ها در برخی از شهر های بزرگ کشور

نتايج انتخابات دومين دوره شورای شهر تهران

پيروزی قاطع حزب «لجنه  الوفاق» در انتخابات شورای شهر اهواز

 

 

هيات اجرايی انتخابات:در تهران ۱۵ تا ۲۰ درصد واجدين شرايطدر انتخابات شرکت کردند

يک عضو هيات اجرايی دومين دوره انتخابات شورای اسلامی شهر تهران ، گفت: حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد واجدين شرايط در پايتخت ، دراين دوره از انتخابات شرکت کردند.

"پروانه مافی" روزشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا ، مرکز استان تهران گفت: نتيجه نهايی انتخابات دومين دوره شوراهای اسلامی در شهرستان تهران تا ساعات ۱۸ امروز اعلام می شود.

وی در خصوص تخلفات گزارش شده به هيات اجرايی مستقر در فرمانداری ، گفت: تخلف به آن معنا که در چارچوب قانون تعيين شده تاکنون گزارش نشده است ، ضمن آنکه اختلاف در بعضی از شعب وجود داشته که قابل حل بوده است. وی تصريح کرد: آنچه که هيات اجرايی انجام داده ، آماده سازی فضای مناسب برای پاسداری از آرای مردم است ، از اين رو ماشينی کردن آرا سلامت انتخابات را بيشتر می کند.

به گفته اين عضو هيات اجرايی ، در ابتدای کار زمانی که هنوز شمارش آرا شروع نشده بود، مشکل فنی جزيی بوجود آمد که به سرعت برطرف شد.

 

آخرين نتايج انتخابات

بنا به گزارش سايت امروز فرماندار تهران در يک کنفرانس مطبوعاتی، نتايج شمارش آرای ماخوذه شهر تهران را تا ساعت ۱۱:۰۹ به شرح زير اعلام کرد:

از ۱۳۱۸ صندوق داده​آمايی شده ۲۱۰۵۲۶ برگ رأی به دست آمده است که از اين ميان، مهدی چمران، عباس شيبانی، رسول خادم، حسن بيادی، نادر شريعتمداری، حبيب کاشانی، حسن زياری، خسرو دانشجو، محمود خسروی​وفا، حمزه شکيب، مسعود زری​بافان، نسرين سلطانخواه، اميرضا واعظی آشتيانی، منظر خير حبيب​اللهی، مهنوش معتمدی آذری، سيد مصطفی تاج​زاده، ابوالقاسم آشوری، محمدمهدی مظاهری تهرانی، محمد ابراهيم اصغرزاده، مهدی قاسمی کجانی، غلامرضا قبه، علی فتح​الله​زاده خويی، ابوالفضل بازرگان، عليرضا رجايی، فريبا داوودی مهاجر تهرانی، محمدرضا بهزدايان، حسن عابدينی، لطيف صفری، سيدمنصور رضوی، سيده طاهره علايی طالقانی، حميد ماجدی، الهه راستگو، حسين زمان، مجتبی بديعی، طاهره طاهريان، محمد توسلی حجتی، سيدمحمود عليزاده طباطبايی، احمد حکيمی​پور، محمدحسين دروديان تفرشی، داوود عسگری، کمال عظيمی​نيا، ليلا لياقت، سعيد رضوی و مرتضی لطفی واجد بيشترين آرائ شده​اند.

براساس اين گزارش تعداد کل صندوق​های داده​آمايی شده ۱۳۱۸،​آرای باطله ماخوذه ۱۳۵۳۰، آرای باطله غيرماخوذه ۴۰، تعداد آرای صحيح ۱۹۶۹۹۶ ، تعداد کل آرای ماخوذه ۲۱۰۵۲۶ است.

 

گفتنی است بنا به گفته يک منبع آگاه به سايت امروز تا آخرين لحظه تنظيم اين خبر حدود ۳۰۰ هزار رأی در تهران شمارش شده که تفاوت چندانی درنتايج تهران بدست نيامده است.

خبرگزاری فارس هم در گزارش خود از آنچه که پيروزی نيروهای اصول​گرا در شهرهای بزرگ ناميده ، خبر داده است.

به نوشته خبرگزاری فارس، در شهر همدان هفت نفر از ميان ۹ منتخب، کرمان پنج نفر از ميان ۹ منتخب، اردبيل هفت نفر از ميان ۹ منتخب، قزوين شش نفر از ميان ۹ نفر، اروميه هفت نفر از ميان ۹ منتخب، بجنور چهار نفر از ميان هفت منتخب، يزد شش نفر از ميان ۹ منتخب، زابل سه نفر از ميان پنج منتخب، تبريز سه نفر از ميان ۹ منتخب، زنجان شش نفر از ميان ۹ منتخب، کرمانشاه هفت نفر از ميان ۹ منتخب، سمنان پنج نفر از ميان هفت منتخب و مازندران چهار نفر از ميان اصول​گرايان حائز اکثريت آراء شدند.

براساس اين گزارش نيروهای موسوم به مستقل و اصول​گرا در شهرهای مشهد، اصفهان، فردوس و ميبد حائز اکثريت آراء شده و همچنين در لرستان ۸۰ درصد و در گلستان ۷۰ درصد آراء را به خود اختصاص دادند.

در اينباره نيز يک مقام آگاه به امروز گفت: نتايج نشان می​دهد که مشارکت مردم در بسياری از شهرهای بزرگ زير ۳۰ درصد بوده و آراء داده شده به چهره​های اصلاح​طلب نيز پراکنده بوده است. وی افزود: در مقابل محافظه​کاران با توجيه نيروهای خود که حداکثر ۱۵ درصد هستند، توانسته​اند به شوراها راه يابند.

 

نتايج شمارش آرای ماخوذه​ تهران و شهرستان ها

به گزارش ايسنا فرماندار تهران در يک کنفرانس مطبوعاتی، نتايج شمارش آرای ماخوذه​ی شهر تهران را تا ساعت ۰۹ :۱۱ قبل از ظهر روز شنبه دهم اسفند به شرح زير اعلام کرد:

از ۱۳۱۸ صندوق داده​آمايی شده، ۲۱۰۵۲۶ برگ رای به دست آمده است که از اين ميان،

مهدی چمران با ۶۲۴۹۹ رای،

عباس شيبانی ۵۷۸۳۸ رای،

رسول خادم ۳۴۵۱۸ رای،

حسن بيادی ۳۲۳۶۸ رای،

نادر شريعتمداری ۳۲۲۳۸ رای،

حبيب کاشانی ۳۱۳۸۰ رای،

حسن زياری ۳۰۹۲۴،

خسرو دانشجو ۳۰۲۹۳ رای،

محمود خسروی​وفا ۳۰۲۵۸ رای،

حمزه شکيب ۳۰۲۱۷ رای،

مسعود زری​بافان ۲۹۳۹۳ رای،

نسرين سلطانخواه ۲۷۹۹۹ رای،​

اميررضا واعظی آشتيانی ۲۷۹۲۷ رای،

منظر خير حبيب​الهی ۲۷۱۲۲ رای،

مهنوش معتمدی آذری ۲۶۶۰۷ رای،

سيد مصطفی تاج​زاده ۲۲۸۴۵ رای،

ابوالقاسم آشوری ۱۷۵۴۷ رای،

محمدمهدی مظاهری تهرانی ۱۶۵۳۴ رای،

محمد ابراهيم اصغرزاده ۱۶۴۱۶ رای،

مهدی قاسمی کجانی ۱۲۶۰۷ رای،

غلامرضا قبه ۱۲۴۸۷ رای،

علی فتح​الله​زاده خوئی ۱۲۰۰۶،

ابوالفضل بازرگان ۱۱۷۱۲ رای،

عليرضا رجايی ۱۱۴۹۳ رای،

فريبا داوودی مهاجر تهرانی ۱۱۰۲۱،

محمدرضا بهزاديان ۱۰۷۳۰ رای،

حسن عابدينی ۱۰۵۲۶ رای،

لطيف صفری ۱۰۱۴۱ رای،

سيد منصور رضوی ۹۶۴۲،

غلامعباس توسلی ۸۷۷۳ رای،

سيده طاهره​ی علايی طالقانی ۸۱۴۱ رای،

حميد ماجدی ۷۶۴۷ رای،

الهه راستگو ۷۴۷۷ رای،

حسين زمان ۷۴۶۸ رای،

مجتبی بديعی ۷۲۵۷ رای،

طاهره​ی طاهريان ۷۱۹۲ رای،

محمد حجتی توسلی ۷۱۷۶ رای،

سيد محمود عليزاده طباطبايی ۶۹۲۸ رای،

احمد حکيمی​پور ۶۹۲۴ رای،

محمدحسين دروديان تفرشی ۶۸۶۲ رای،

داوود عسگری ۶۷۸۰ رای،

کمال عظيمی​نيا ۶۵۸۵ رای،

ليلا لياقت ۶۵۴۴ رای،

سعيد رضوی ۶۲۹۶ رای

مرتضی لطفی ۶۲۳۰

بر اساس اين گزارش تعداد کل صندوقهای داده​آمايی شده ۱۳۱۸، آرای باطله​ی ماخوذه ۱۳۵۳۰، آرای باطله​ی غيرماخوذه ۴۰ ، تعداد آرای صحيح ۱۹۶۹۹۶ ، تعداد کل آرای ماخوذه ۲۱۰۵۲۶، است.

ستاد انتخابات شهر تهران آرای به دست آمده تا اين لحظه را شامل مناطق بيست​گانه​ی تهران و منطبق با پراکندگی اين مناطق خواند و تصريح کرد: با تلاش همکارانمان حداکثر تا بخش خبری ساعت ۲۰ امشب نتيجه​ی نهايی اعلام خوهد شد.

هاشمی حضور مردم تهران را در اين انتخابات،​ منطبق با تعداد واجدين شرايط ندانست و افزود: تبليغات منفی عليه يک شورا تاثيرات شکننده​ی خود را در اين انتخابات نشان داد. البته اين مساله محدود به شهر تهران بود و در ساير استان​ها شاهد حضور چشم​گير مردم بوديم.

 

تعلق سياسی منتخبان انتخابات شورا ها در برخی از شهر های بزرگ کشور

به نوشته خبرگزاری فارس، در شهر همدان هفت نفر از ميان ۹ منتخب، کرمان پنج نفر از ميان ۹ منتخب، اردبيل هفت نفر از ميان ۹ منتخب، قزوين شش نفر از ميان ۹ نفر، اروميه هفت نفر از ميان ۹ منتخب، بجنور چهار نفر از ميان هفت منتخب، يزد شش نفر از ميان ۹ منتخب، زابل سه نفر از ميان پنج منتخب، تبريز سه نفر از ميان ۹ منتخب، زنجان شش نفر از ميان ۹ منتخب، کرمانشاه هفت نفر از ميان ۹ منتخب، سمنان پنج نفر از ميان هفت منتخب و مازندران چهار نفر از ميان اصول​گرايان حائز اکثريت آراء شدند.

براساس اين گزارش نيروهای موسوم به مستقل و اصول​گرا در شهرهای مشهد، اصفهان، فردوس و ميبد حائز اکثريت آراء شده و همچنين در لرستان ۸۰ درصد و در گلستان ۷۰ درصد آراء را به خود اختصاص دادند.

در اينباره نيز يک مقام آگاه به امروز گفت: نتايج نشان می​دهد که مشارکت مردم در بسياری از شهرهای بزرگ زير ۳۰ درصد بوده و آراء داده شده به چهره​های اصلاح​طلب نيز پراکنده بوده است. وی افزود: در مقابل محافظه​کاران با توجيه نيروهای خود که حداکثر ۱۵ درصد هستند، توانسته​اند به شوراها راه يابند.

آمار واجدان شرايط رای دادن، تعداد آرای ماخوزه و در صد شرکت کنندگان در برخی از استان های کشور

آمار تعداد واجدان شرايط رای​دادن، آرای ماخوذه و درصد شرکت​کنندگان در برخی از استانهای کشور از سوی ستاد انتخابات اعلام شد.

 

به گزارش ايسنا، آماری که در اين بخش در پی می​آيد، آرای ماخوذه در استانهای زير ( تاکنون شمارش​شده) است:

​۱- آذربايجان​شرقی ​۴۹۲۱۶۰ (در ​۱۰ شهرستان)

​۲- آذربايجان​غربی ​۴۳۶۹۱۵ (در ​۸ شهرستان)

​۳- اردبيل ​۲۲۳۸۵۶ (فقط آرای ماخوذه​ی شهرها)

​۴- خراسان ​۱۰۰۹۵۹۱ (در ​۱۹ شهرستان)

​۵- کردستان ​۱۸۸۴۱۷ (در ​۴ شهرستان)

​۶- کرمان ​۶۸۰۱۸۱ (در ​۱۱ شهرستان)

​۷- کرمانشاه ​۴۶۸۴۶۴ (در ​۱۱ شهرستان)

​۸- گلستان ​۶۶۳۷۳۱

​۹- هرمزگان ​۳۳۲۸۵۹ (در ​۷ شهرستان)

​۱۰- همدان ​۳۷۳۸۶۵ (در ​۷ شهرستان)

​۱۱-خوزستان ​۴۵۴۷۵۳(در ​۷ شهرستان)

آماری که در پی می​آيد نيز به ترتيب نام استان، جمعيت واجد شرايط، کل آرای ماخوذه و درصد شرکت​کنندگان است.

ايلام / ​۳۵۰۰۱۵ / ​۲۵۵۸۲۲ / ​۰۹/۷۳

بوشهر / ​۵۲۵۹۶۷ / ​۲۸۸۳۲۷ / ​۸۲/۵۴

چهارمحال و بختياری / ​۵۴۴۳۲۵ / ​۳۴۱۵۴۴ / ​۷۵/۶۲

سمنان / ​۳۶۸۶۰۰ / ​۲۰۵۸۹۵ / ​۸۶/۵۵

قزوين /​۷۲۵۹۷۵ / ​۴۰۱۶۶۰ / ​۳۳/۵۵

قم / ​۵۴۸۱۳۶ / ​۱۶۰۶۴۵ / ​۳۱/۲۹

گلستان / ​۹۲۷۷۷۱/ ​۶۶۸۸۰۹ / ​۰۹/۷۲

لرستان / ​۱۰۹۵۵۸۳ / ​۵۶۱۱۳۰ / ​۲۲/۵۱

گيلان / ​۱۵۴۷۵۴۲ / ​۱۰۴۴۰۰۰ / ​۵ / ​۶۷

 

نتايج انتخابات دومين دوره شورای شهر تهران

علی اوسط هاشمی در جمع خبرنگاران با اعلام اين خبر که تا ساعت ۷ ديشب بيش از ۴۰۰ هزار رأی در تهران شمارش شده، ترکيب اصلی منتخبين شورای شهر تهران را به ترتيب به شرح زير اعلام کرد:

مهدی چمران ، عباس شيبانی ، رسول خادم ازغدی، حسن بيادی ، نادر شريعتمداری ، حبيب کاشانی،

حسن زياری ، خسرو دانشجو، محمود خسروی وفا ، حمزه شکيب ، مسعود زريبافان ، نسرين سلطانخواه حقيقی روشاوند ، اميررضا واعظی آشتيانی ، منظر خيرحبيب الهی ، مهنوش معتمدی آذری.

۱۵ منتخب شورای شهر تهران به جز يک نفر (رسول خادم) همگی از فهرست ائتلاف آبادگران ايران اسلامی هستند.

اضافه می شود براساس اعلام قبلی فرمانداری تهران، فهرست هفت عضو علی البدل شورای شهر تهران نيز تا لحظه تنظيم خبر (۲۰/۲۰ بعدازظهر) شامل اسامی زير است:

۱۶- سيدمصطفی تاج زاده ۱۷- ابوالقاسم آشوری ۱۸- محمد مهدی مظاهری تهرانی ۱۹- محمدابراهيم اصغرزاده ۲۰- مهدی قاسمی کجايی ۲۱- غلامرضا قبه ۲۲- علی فتح الله زاده خويی.

 

پيروزی قاطع حزب «لجنه  الوفاق» در انتخابات شورای شهر اهواز

نشريه رأی ملت (صوت الشعب): حزب «لجنۀ الوفاق» که فعاليت سياسی خود را بعد از دوم خرداد آغاز کرد و در سال جاری موافقت اوليه برای دريافت مجوز رسمی فعاليت را از مقامات کشور کسب نمود ، موفق شد پيروزی درخشانی در انتخابات شورای شهر اهواز بدست بياورد. اين پيروزی با مشارکت همگانی و پر شور مردم خوزستان و ثبت يک رکورد جديد نسبت به انتخابات دوره قبل حاصل گشت. بنا بر اخبار واصله برخلاف مناطق ديگر کشور که با کاهش ميزان رأی دهندگان مواجه بودند ، مردم عرب خوزستان در اهواز و شهر های ديگر استان يک حماسه نسبی آفريدند بطوری که تعداد آرای نفر نخست انتخابات شورای شهر اهواز از کل تعداد آرای نفر اول تهران پايتخت بيشتر بود. همچنين پيروزی سه نامزد زن و قرار گرفتن آنها در صدر ليست انتخابی ، نشانگر احترام مردم عرب خوزستان به زنان خود و پاسخی به فيلمسازان «گيشه ای» که توهين به فرهنگ و زنان عرب خوزستان را وسيله ای برای ارتزاق خود قرار داده اند.

همچنين آخرين اخبار رسيده حاکی است که شور وشادی اکثر محلات اهواز را تا پاسی از شب فرا گرفته و جشن و سرور سراسر خانه های فقير نشين اهواز را در نورديده است. يکی از افراد انتخاب شده به خبرنگار ما گفت: درست است که ما نماينده يک حزب عربی هستيم و درست است که مردم عرب اهواز با رشادت و صلابت خود ما را انتخاب کرده اند ، اما ما از اين به بعد نماينده همه مردم اهواز هستيم و تفاوتی بين عرب و غير عرب نخواهيم گذاشت. البته نبايد ناديده انگاشت که مناطق عربی در شهر اهواز از محروميت بيشتری برخودارند و به طبيعت حال در اولويت برنامه های عمران شهری قرار خواهند گرفت. او در پايان اضافه کرد يکی از فرض های مطرح اين است که اعضای جديد شورای شهر اهواز با وجود اينکه همه آنها عرب هستند ، ممکن است يک شهردار غير عرب انتخاب کنند. نتيجه انتخابات دومين دوره شورای شهر در اهواز به شرح زير است:

۱- نجمه حميد با ۵۲۷۱۵ رأی ۲- منيژه جاسم نژاد با ۴۵۱۷۳ رأی ۳- بلقيس بيت مشعل با ۴۴۹۵۴ رأی ۴- سيد ناصر موسوی با ۴۴۱۸۳ رأی ۵- سيد مهدی موسوی با ۴۰۳۰۱ رأی ۶- سعيد آل کثير با ۳۸۵۰۶ رأی ۷- قمندار غزی با ۳۶۵۳۶ رأی ۸- هادی سواری با ۳۵۶۶۳ رأی ۹- عيدان ناصری با ۳۰۱۰۷ رأی به عنوان اعضای اصلی انتخاب گرديدند.

همچنين سيد مهدی آلبوشوکه، زيبا صالح پور، عبدالرحيم ترابی زاده، داريوش ممبينی و محسن ذيحجه زاده با عنوان اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر اهواز تعيين شده​اند.